Ova politika privatnosti utvrđuje uslove i pravila za prikupljanje i upotrebu ličnih podataka na sledećim veb lokaciji vazdusnijonizatori.com  ili na našim službenim društvenim mrežama Facebook, Instagram.

Korištenjem stranice, registracijom korisničkog računa, interakcijom s nama putem društvenih mreža, kupnjom na web stranici, pretplatom na e-vijesti, slanjem upita ili registracijom za događaje, omogućavate kompaniji Milmaks d.o.o. Kralja Milutina 1, 79240 Kozarska Dubica, Bosna i Hercegovina da prikuplja i obrađuju pružene lične podatke. Preneti lični podaci obrađivat će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti ličnih podataka i važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Politika privatnosti je posljednji put ažurirana u junu 2018. godine.

1. Lični podaci koje prikupljamo

Vaše osobne podatke prikupljamo samo ako je to neophodno i samo one koji su u tu svrhu nužno potrebni.

Pretplaćujući se na e-vijesti, pristajete da prikupljamo lične podatke o vama koje ste nam dostavili u trenutku registracije. Lični podaci koje prikupljamo su vaše ime i prezime i adresa e-pošte.

Ako želite poslati upit ili se prijaviti za seminar, tražit ćemo vas vaše ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona i naziv kompanije ako je pravno lice. Potrebni su nam lični podaci da bismo vam olakšali odgovor ili. ponuditi na vaš zahtjev ili. da izvrši naručenu uslugu.

U trenutku kupovine obično izdajemo račun na ime i prezime kako bismo kupcima pružili evidenciju o garantnom roku za IONEX proizvode u slučaju da kupci izgube račune i / ili garancijske kartice. Ako kupac ne želi dati svoje osobne podatke, dužan je sam čuvati garancijski list i / ili račun kako bi mogao zatražiti garanciju.

Za narudžbe izvršene putem internet trgovine, račun sadrži i adresu za isporuku. Kupac također može registrirati svoj račun, a nama trebaju ime, prezime, adresa za račun i za dostavu, adresa e-pošte i broj telefona.

Prilikom predaje uređaja na servis, trebat će nam vaše ime, prezime, kontakt broj ili adresa e-pošte i datum kupovine.

U slučaju kupovine na rate, trebat će nam vaše ime, prezime, stalna adresa, podaci o transakcijskom računu, banka, datum rođenja, broj telefona i adresa e-pošte.

2. Svrha prikupljanja i upotrebe ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo u skladu sa svrhom za koju ste nam ih dali. Osobne podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe.

3. Pravni osnov

Lične podatke prikupljamo na osnovu vašeg pristanka ili. na osnovu ugovora. Lični podaci sadržani u dokumentima koje smo dužni čuvati po zakonu čuvaju se onoliko koliko to nalaže zakon (npr. Računi 10 godina od datuma izdavanja).

4. Davanje vaših ličnih podataka

Nećemo prosljeđivati ​​lične podatke trećim stranama i nećemo ih javno otkrivati, osim odabranim ugovornim partnerima, ugovornim obrađivačima ličnih podataka, koji su takođe vezani Općom uredbom o zaštiti ličnih podataka i dodatnom obavezom u aneksu uz sporazum o međusobnoj saradnji da će zaštititi OP u skladu sa važećim slovenskim i evropskim zakonodavstvom.

5. Kolačići

Ova web lokacija koristi kolačiće da bi vas razlikovala od ostalih korisnika. Pročitajte našu politiku o kolačićima za više informacija.

6. Društveni mediji

Interakcijom s nama putem društvenih medija (uključujući pridruživanje našoj službenoj Facebook stranici, praćenje, praćenje, komentiranje, sviđanje i druge vrste interakcije) pristajete na komunikaciju s vama putem društvenih mreža i obradu vaših ličnih podataka kako dokazuju društveni mediji kao što su npr vaše ime, korisnički profil, starost, interesovanja, fotografije, videozapisi i drugi dokumenti, koliko se mogu vidjeti iz profila.

Vaša interakcija s nama može uključivati ​​i slučaj objavljivanja fotografije ili video zapisa putem društvenih mreža. Interakcijom s nama putem društvenih mreža pristajete na to da vašu sliku možemo koristiti u svrhe naznačene ili. opisano kada ste poslali sliku.

Ako želite da prestanemo s vama komunicirati putem društvenih mreža, javite nam na našu e-adresu info@milmaks.com

7. Pohranjivanje vaših ličnih podataka

Lične podatke koje nam dostavite zadržavamo kada se pretplatite na e-bilten sve dok ih ne opozovemo. U bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak na obradu ličnih podataka. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka prije povlačenja.

Svi ostali lični podaci u okviru ugovorne saradnje čuvaju se u skladu sa važećim zakonom.

Podaci o platnim karticama obrađuju se u obradnom centru PayMill GmbH.

Vaši lični podaci mogu se prenijeti na lokacije izvan EU-a ili ih mogu obraditi podizvođači sa sjedištem izvan EU-a, ali mogu se obrađivati ​​samo u skladu sa svrhom zbog koje su dostavljeni i ispunjavanju njihovih obaveza, čime se ugovara. Korištenjem web stranice, trgovine i društvenih medija pristajete na prosljeđivanje, skladištenje ili obradu izvan EU. Međutim, poduzet ćemo sve potrebne korake kako bismo zaštitili vaše lične podatke.

7.1 Uklanjanje ili ispravljanje vaših podataka

Kad god to želite ili trebate, možete nam poslati želju da ispravimo vaše lične podatke ili ih izbrišemo. Izbrisat ćemo ih ako ih zakon ne zahtijeva određeno vrijeme. Nakon tog vremena ćemo ih izbrisati.

Pošaljite svoje želje e-poštom na milmaks@info.com s temom: Brisanje ili ispravak osobnih podataka.

8. Sigurnost vaših ličnih podataka

Prilikom obrade ličnih podataka, Milmaks d.o.o. provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu s Uredbom osmišljenom za učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, poput pseudonimizacije, šifriranja ličnih podataka, te u obradu uključiti potrebne zaštitne mjere kako bi se ispunili zahtjevi ove Uredbe i zaštitila prava pojedinaca na koje se to odnosi. lični podaci.

Tehničke i organizacione mjere za osiguranje sigurnosne obrade podliježu postupcima za redovno testiranje, ocjenu i ocjenu njihove efikasnosti.

9. Vaša prava

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na pristup podacima koji se odnose na vas, pravo na ispravku podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na brisanje podataka i pravo na prenos podataka.

Bilo koje pravo prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka možete ostvariti u bilo kojem trenutku u pisanom obliku. Navedite svoje ime, prezime i e-mail adresu.

U slučaju spora imate pravo podnijeti prigovor kod Milmaks d.o.o. i žalba Povereniku za informacije.

Zahtjev možete poslati na e-adresu: info@milmaks.com ili poštom na adresu: Milmaks d.o.o., Kralja Milutina 1, 79240 Kozarska Dubica

Riješit ćemo vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. U suprotnom, obavijestit ćemo vas o razlozima zbog kojih niste poduzeli mjere i da imate mogućnost žalbe Povjereniku za informacije Republike Slovenije.

Proces dobivanja informacija o statusu OP-a je besplatan, osim ako ga više puta nepotrebno ne zatražite – u tom slučaju se naplaćuju administrativni troškovi (npr. Za kopiranje, slanje,…).

10. Djeca

Web stranice su namijenjene korisnicima starijim od 13 godina. Svi lični podaci osoba mlađih od 13 godina koje nemaju roditeljsko odobrenje za korištenje web stranice bit će izbrisani iz naših baza podataka. Ako vjerujete da posjedujemo podatke takvih osoba, javite nam.

11. Kontaktirajte nas

Sva pitanja, komentare ili želje u vezi s politikom privatnosti treba uputiti administratorima klijenata ili direktoru Linu Lukši na adresu: info@milmaks.com ili pismenim putem na adresu Milmaks d.o.o, Kralja Milutina 1, 79240 Kozarska Dubica

Shopping Cart